شماره تماس : 09173020495

سیستم کسب درآمد از تبلیغات اسمارت پاپ (پاپ باکس)

سیستم کسب درآمد از تبلیغات اسمارت پاپ (پاپ باکس)

در بعضی از سایت ها که وارد می شوید بدون باز شدن صفحه دیگری، یک کادر در همان صفحه باز شده و تصویری که حاوی تبلیغات می باشد نمایش داده میشود و تا این کادر بسته نشده امکان مشاهده سایت وجود ندارد. نحوه درآمد از این روش می تواند کلیکی یا بر حسب نمایش باشد که در سیستم ما بر حسب نمایش بوده و قابلیت هایی نسبت به سیستم های مشابه خود دارد. این پنجره ها در سیستم ما به منظور نمایش کامل تبلیغ به بازدیدکننده و همچنین جلوگیری از تقلب و پنهان سازی تبلیغات توسط سایت های نمایش دهنده، از روش های محدودیت زمان نمایش و همچنین واریز درآمد بعد از شرط بسته شدن پنجره می باشد که در سیستمهای مشابه این امر وجود ندارد.

  1. امکان بارگذاری تصویر تبلیغ به دو صورت آپلود در سرور هاست و یا لینک از سرور دیگر
  2. جلوگیری از پنهان سازی تبلیغات توسط مدیران سایت نمایش دهنده
  3. پرداخت پورسانت بعد از زمان مشخص و با شرط بسته شدن پنجره تبلیغ توسط بازدیدکننده
  4. بقیه امکانات این سیستم نیز مشابه سیستم پاپ آپ می باشد.